Nieuw boek: De gezichten van Margraten

De Gezichten van Margraten
Zij bleven voor altijd jong

Herdenken stopt niet bij 4 en 5 mei. Daarom komt het eerbetoon De Gezichten van Margraten met een herdenkingsboek over de meer dan 10.000 in Margraten begraven en herdachte Amerikaanse soldaten.
Het boek wordt speciaal ter gelegenheid van de viering van 75 jaar vrijheid eenmalig uitgegeven als een permanent eerbetoon. Zo bevat het boek meer dan honderd verhalen en honderden foto’s alsmede
een namenlijst van alle gesneuvelden die in Margraten herdacht worden. Het boek is een monument op papier dat thuishoort op de koffietafel en/of dat prijkt als verzamelstuk in de boekenkast als een
subtiele dagelijkse herinnering aan wie het leven lieten voor de vrijheid.

Meer informatie: https://www.degezichtenvanmargraten.nl/boek/

Marion L. Bell

Since a few years I am the adopter of the grave of Sgt. Marion L. Bell in Margraten (95 BG H, 334 th SQ)
He was a Ball Turret Gunner of a B-17G Flying Fortress with serial number 42-102951, callsign Q.
74 years ago on February 3, 1945, this aircraft crashed at pole 26 on the beach of Texel. It was on the way back from a mission to Berlin. In addition, the entire crew was killed. According to eyewitnesses they lived after the crash, but they were killed by the Germans.

Since I came into contact with this, I started looking for information. Especially after reading an SGLO bulletin from 1977 (contribution from Mr. Cocural) the whole story did not let me go.

During my search I’ve already learned a lot from eyewitness reports, MACR, War crime commission reports, forums, etc. I also came into contact with his daughter and his brother and other family members.

For example, the photo of the crew or the B17 is still missing.
And I also have questions about the aircraft itself. Has this aircraft been cleared at the time? Could it be that the aircraft parts are still under the sand?

If there are people who have more information about the Morris crew, the missions or the aircraft, I would like to get in touch with them. Perhaps people have information in their own archive that can not be found on the internet.

I would very much appreciate hearing from you.

Thanks in advance!

Sinds een aantal jaar ben ik adoptant van het graf van Sgt. Marion L. Bell in Margraten (95 BG H, 334 th SQ)
Hij was een Ball Turret Gunner van een B-17G Flying Fortress met serienummer 42-102951, callsign Q.
74 jaar geleden op 3 februari 1945 stortte dit toestel neer bij paal 26 op het strand van Texel. Het was op de terugweg van een missie naar Berlijn. Daarbij kwam de hele crew om het leven. Volgens ooggetuigen leefden zij nog na de crash, maar zijn ze door de Duitsers gedood.

Sinds ik hiermee in aanraking ben gekomen ben ik informatie gaan zoeken. Zeker na het lezen van een SGLO bulletin uit 1977 (bijdrage van Dhr. Cocural) liet het hele verhaal mij niet meer los.

Tijdens mijn zoektocht ben ik al veel te weten gekomen door ooggetuigenverslagen, MACR, War crime commission reports, fora, etc. Ook ben ik in contact gekomen met zijn dochter en zijn broer en overige familieleden.

In mijn archief ontbreekt bijvoorbeeld nog een crewfoto of een foto van het toestel.
En ik heb ook vragen over het toestel zelf. Is dit toestel destijds geruimd? Kan het zijn dat het toestel of gedeeltes nog onder het zand liggen?

Als er mensen zijn die meer informatie hebben over de Morris-crew, de missies of het vliegtuig, dan zou ik graag hiermee in contact komen. Wellicht hebben mensen informatie in eigen archief dat niet op internet is te vinden.

Ik zou het zeer op prijs stellen iets van u te horen.

Alvast bedankt!